”Svavelturné” i samtal om likvärdig konkurrens för svenska jobb

Socialdemokratiska riksdagsledamöterna Ingemar Nilsson, Hans Hoff och Sven-Erik Bucht uppmärksammar de svåra utmaningar svensk industri står inför och reser nu runt i landet och träffar ledningar för ledande svenska basindustrier.

I samband med besöket hos SSAB i Luleå ordnas en träff där media är varmt välkommen

Dag:          Måndagen den 4 februari

Tid:           Kl. 11.30

Plats:         Lokalen är SSABs huvudkontor Luleå, styrelserummet.

Bakgrund och fakta Svaveldirektivet

Riksdagsledamöterna besöker SSAB i Luleå, Rönnskärsverken i Skellefteå och SCA i Sundsvall för att lyssna på både företagen och facken i de frågor som är kopplade till det sk svaveldirektivet.

Enligt direktivet från FN:s miljöorgan IMO får fartyg som trafikerar Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen inte använda bränsle med en högre svavelhalt än 0,1 procent från och med 2015. Idag tillåts en halt på 1 procent. Än finns ingen teknologi för att tvätta dagens marina bränsle till den nivå vilket innebär att dyrare alternativ måste användas. Övriga EU-länder får fortsätta att använda bränsle med upp till 3,5 procent svavel fram till år 2020. Därefter sänks nivån till 0,5 procent.

facebook Twitter Email