(S)torsatsning på länets gruvorter

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Norrbotten kommer nu på bred front och ur många politisk perspektiv lyfta de strategiska utvecklingsfrågorna kring gruvnäringen i allmänhet och utvecklingen i Pajala i synnerhet.

Initiativet till det breda politiska arbetet har sin bakgrund i den motion om en sammanhållen gruv- och mineralpolitik som behandlades i  riksdagen för några veckor sedan. I motionen – skriven av riksdagsledamot Sven-Erik Bucht – var huvudkravet  ett program för en sammanhållen gruv- och minderalindustri. Helt mot regeringens vilja antog en majoritet i riksdagen  motionen och nu vill s-ledamöterna från Norrbotten gå vidare.

– De stora och just nu många gruvetableringarna i framför allt Norrbotten ställer stora krav på många samhällsområden – särskilt i mindre orter som Pajala, menar norrbottens s-ledamöter bl a  och presenterar nu sitt arbete för att i riksdagen sätta fokus på de långsiktiga strategiska utvecklingsfrågorna.

Plats: Sunderby folkhögskola
Tid:  Fredag 30 mars, kl 12.00
Medverkande:  Leif Pettersson, riksdagsledamot

Välkomna!

 

facebook Twitter Email