Stora framgångar för Norrbotten på partikongressen

Onsdagen den 12 april avslutades den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg och den Norrbottniska delegationen kan se tillbaks på en vecka med stora framgångar inom en rad olika områden.

– Våra ombud har gjort ett fantastiskt jobb, både i temagrupperna och i talarstolen och flyttat fram Norrbottens positioner så vi kan åka hem nöjda med delegationens arbete och utfallet det resulterade i, säger Anders Öberg delegationsledare.

– Det finns en rad olika saker att lyfta fram för att exemplifiera det men jag framförallt vill poängtera är beslutet att lyfta in påbörjandet av Norrbotnaibanan som en del av den Bottniska korridoren i de politiska riktlinjerna som en stor framgång men också skrivningen om vikten av ett utökat mellanmänskligt samarbete inom Arktis, säger Fredrik Lundh Sammeli ordförande socialdemokraterna Norrbotten.

– De förbättrade möjligheterna till nybyggnation i hela landet genom översynen av de statliga kreditgarantierna och förutsättningarna för avskrivningar och nedskrivningar är en annan viktig fråga för länet precis som ambitionen om en ökad andel trähusbyggnation, fortsätter Fredrik Lundh Sammeli.

– Vi fortsätter också arbetet med att sluta hälsoklyftan inom en generation med fokus på en stärkt folkhälsa och en jämlik och rättvis vård i hela landet. Vad du bor ska inte spela någon roll för dina chanser att bli frisk, säger Anders Öberg.

– Skrivningen att vi vill att lärcentra etableras och utvecklas på många platser i landet så att högskoleutbildning blir tillgängligt för fler är en överlevnadsfråga för våra mindre inlandskommuner och av yttersta vikt för möjligheten att leva och verka i hela landet, säger Anders Öberg.

– Sammanfattningsvis har Norrbotten haft ett stort fokus på att sluta klyftorna mellan stad och land under kongressen och på flera ställen fått in skrivningar som stärker glesbefolkade område i allt ifrån polisär närvaro till kommersiell service vilket känns väldigt bra säger Anders Öberg avslutningsvis.

För mer information:

Anders Öberg, delegationsledare
070-609 35 63

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande
Socialdemokraterna Norrbotten
För kontakt: Camilla Friberg
076-762 23 22

facebook Twitter Email