Stor oro kring utvecklingen i Pajala

– Northlands konkurs är djupt oroande och innebär ett allvarligt hot mot Pajalas och hela Norrbottens utveckling. Det handlar om många jobb och investeringar som riskerar utebli. Självklart slår det allra hårdast mot enskilda människor som satsat och lagt hela sina liv i Pajala genom Kaunisvaara gruvan.

-Nu ligger framtiden för gruvan och alla människor som berörs i händerna på konkursförvaltaren, säger Karin Åström (S) ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten och Harry Rantakyrö (S) tillträdande kommunalråd i Pajala.

– De borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraternas budgetbeslut i riksdagen innebär ytterligare ett hot mot Pajala. Eftersom den bl a  innebär att det blir mindre pengar till väg och järnvägsunderhållet med 1,2 miljoner. Exakt vilka åtgärder som kan komma att nedprioriteras eller senareläggas tittar Trafikverket på. Men det innebär helt klart att Norrbottens infrastruktur  och näringsliv inte får samma positiva utvecklingsmöjligheter som den hade kunnat få med regeringens budgetproposition, säger Karin Åström (S) och Harry Rantakyrö(S).

– De många  människor som nu riskerar hamna utan jobb blir dessutom ?straffade? genom att förstärkningen  av a-kassan fryser inne på grund av den borgerliga budgeten som röstades igenom i riksdagen, säger Karin Åström (S) och Harry Rantakyrö (S).

– Näringsministern Mikael Damberg och landsbygdsministern Sven-Erik Bucht, men även flera andra av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna har varit på plats i Pajala och är väl insatt i läget för Northland och Pajala. Vi förväntar oss att nu allt görs för att förhindra att gruvan i Kaunisvaara monteras ner för alltid, säger Karin Åström (S) och Harry Rantakyrö (S). 

Karin Åström

Ordförande Socialdemokraterna Norrbotten
070  546 66 64

Harry Rantakyrö (S)
tillträdande kommunalråd i Pajala
070 318 78 88

facebook Twitter Email