Stefan Löfvén vill att Socialdemokraterna ska göra i Sverige vad vi gjort i Haparanda

Stefan Löfvén ger idag i DN en föraning om vad Socialdemokraterna kommer att föreslå inför den Socialdemokratiska partikongressen om vinstuttagen ur välfärden. Det går att sammanfatta med att det ska vara lika regler för alla. De höga vinsterna ska begränsas genom höga kvalitetskrav, öppenhet i bokföring och ekonomisk redovisning, meddelarfriheten för all personal anställda och valfriheten ska tillgodoses.

– Jag ser fram emot när hela förslaget är klart som ska läggas fram till partikongressen. Jag är övertygad om att det kommer att vara ett välgenomtänkt socialdemokratiskt förslag som både tar fasta på att människor får välja och samtidigt ser till att skattebetalarnas pengar går till det som de är avsedda för, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S)

– I Haparanda gjorde vi ett ordentligt jobb tillsammans med personalen och upphandlingsexperter för att ta fram ett kvalitetssäkrat upphandlingsdokument. Vi tog del av både bra och dåliga erfarenheter från andra. Vi ställde krav på hur samverkan med utföraren skulle fungera och hur bemanningen skulle se ut utifrån behoven. Därefter görs det kvalitetsgranskningar och uppföljningar, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S).

– Självklart måste de stötande vinstuttagen från välfärden stoppas. Det är helt oacceptabelt att företag som Carema utnyttjar vårt skattesystem genom att föra ut vinster till skatteparadis. Men jag vet att Haparandamodellen fungerar. Och självklart behöver vi nationellt vara tydliga och gå vidare utan vara fundamentalistiska åt vare sig det ena eller det andra hållet, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S)

 

facebook Twitter Email