– Staten måste finnas i hela landet!

-Det är viktigt att de statliga myndigheterna finns över hela landet! Det handlar inte bara om kostnadseffektivitet och jobb. Det är en rättvise-och tillgänglighetsfråga! Det sa Britta Flinkfeldt Jansson då programpunkten en aktiv näringspolitik diskuterades på Socialdemokraternas kongress.

Närvaron och tillgängligheten menade hon ska också gälla utbildningar.

-Vi i glesbygd och skogslän behöver också möte framtidens behov med ökad kompetens. Vi måste ge alla möjlighet att kunna utbilda sig genom hela livet och då behövs universitetsutbildningar på distans.

-Vi skogslänen i och norra Sverige behöver här få kroka arm med staten. Det måste vara självklart att staten också erbjuder kvalificerade arbetstillfällen utanför storstadskontoren.

– Det är grundläggande att staten är en del av hela landets utveckling. Idag tycks besluten om lokalisering vara upp till varje myndighet. Beslut som får stora strategiska konsekvenser, både i att samhällsservicen på lokal nivå utarmas men också i att vår arbetsmarknad smalnar i stället för att breddas. Det sa Britta Flinkfeldt och uttryckte belåtenhet med att kongressen anpassat skrivningarna kring statliga myndigheters närvaro och lokalisering.

Alldeles särskilt glädjande är en ny skrivning kring utvecklandet av välfärden, konstaterar Britta Flinkfeldt.

-Med de innovationer som skapas i vår välfärd, och kanske särskilt hos oss som lever med en åldrande befolkning och långa avstånd, ligger ett stort kunskapsinnehåll som vi kan ta med oss och där finns det också möjlighet våra för företag att skapa nya produkter, därför känns det extra bra att vi fick partistyrelsen med på tåget och kunde skriva ett helt nytt stycke i ?Framtidens jobb?.

För mer information
Britta Flinkfeldt
070 635 84 44

facebook Twitter Email