Stödet i skolan privatiseras genom läxrut!

Idag beslutar de riksdagen att införa subventioner till de som har råd att köpa läxhjälp till sina barn. Något som Socialdemokraterna menar hotar en skola för alla.

– Hjälp med läxorna ska inte vara förunnat bara några barn, utan alla barn ska erbjudas läxhjälp, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (s) och ledamot i skatteutskottet.

– Subventionen till de som har råd att köpa privatskolhjälp genom läxhjälpsavdraget kommer självklart inte att nå de elever som bäst behöver stödet. Detta kommer att öka orättvisorna i Sverige, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (s) och ledamot i skatteutskottet.

– Frågan om läxor och läxhjälp är en viktig utbildningspolitisk och pedagogisk fråga. Inte minst därför är det märkligt att regeringen mest vill se den som en skattefråga och stimulans till fler företag och fler jobb, säger Hannah Bergstedt (S).

– För de yngre barnen tycker vi att läxhjälpen bör ske inom ramen för fritidshemmen då drygt åtta av tio elever på lågstadiet går på fritids under eftermiddagarna. Det är också bra om skolor utvecklar sitt samarbete med ideella föreningar för att erbjuda alla elever läxhjälp, vilket redan sker i många kommuner, säger Hannah Bergstedt (S).

– Hjälpen ska vara oberoende av föräldrarnas ekonomi, egna förmåga att hjälpa till eller möjlighet att tidsmässigt får ihop det. Det ska vara upp till skolan att organisera läxhjälpen på det sätt som skolan ser fungerar bäst, säger Hannah Bergstedt (S).

– Regeringen och de borgerliga riksdagsledamöterna visar att den generella och behovsinriktade välfärden ska ersättas av en välfärd där individens köpkraft avgör vilken kvalitet han eller hon får på välfärdstjänsterna. Skolresultat och bättre betyg ska kunna köpas. Detta tycker jag är avskyvärt, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (s) och ledamot i skatteutskottet.

För mer information:

Hannah Bergstedt

Riksdagsledamot Socialdemokraterna i Norrbotten

070 ? 639 19 17

facebook Twitter Email