Stad och land enade för en kultur till barn och ungdomar i hela landet

Stad och land med Norrbotten och Stockholm i spetsen enade kongressen i förslag på den Socialdemokratiska kongressen i Göteborg, som skärpte politiken och skrivningarna för en kulturpolitik för barn och ungdomar i hela landet.

– Jag är mycket nöjd över att stad och landsbygd hittat varandra i dessa viktiga frågor. I Stockholmsområdet finns det kulturskolor med mycket dyra avgifter medan vi i Arjeplog tyvärr inte har någon kulturskola alls, säger Britta Flinkfeldt Jansson, ombud från Arjeplog vid Socialdemokraternas kongress i Göteborg.

– Kongressen beslutade efter gemensamma ansträngningar från både stad och land att en grundläggande förutsättning är att vi ser den kulturella infrastrukturen som ett gemensamt ansvar, där folkbildningen med dess bildningssträvanden, och sitt fokus på det livslånga lärandet, ska utvecklas, , säger Britta Flinkfeldt Jansson.

– Det viktiga är att vi tydligt slog fast att vi ska prioritera barn och ungas kultur i hela landet, samt att utveckla kultur- och musikskolan och verka för att alla barn och unga ska få möjlighet att delta, säger Britta Flinkfeldt Jansson.

För mer information eller kontakt Norrbottens ombud vid Socialdemokraternas kongress i Göteborg 3-7 april:

Agnes Szögi                      
070 520 40 66                    
agnes.szogi@socialdemokraterna.se

Stefan Wikèn
070 365 90 55
stefan.wiken@socialdemokraterna.se

 

facebook Twitter Email