Soligt första maj firande under parollen Tillsammans för Sverige

Under huvudparollen Tillsammans för Sverige samlades idag omkring 1 700 Socialdemokrater för att tillsammans fira arbetarrörelsens högtidsdag. I samtliga kommuner deltog regionala företrädare som på olika sätt berörde den svenska modellen och vikten av ett Sverige som håller ihop.

Förutom samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter i Norrbotten talade landstingsråden Maria Stenberg och Anders Öberg, nyligen vikarierande riksdagsledamoten Linus Sköld och NSDs ledarskribent Olov Abrahamsson på olika platser runt om i länet. I Luleå och Boden medverkade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht talade i Kalix.

Ylva Johansson berörde i sitt tal bland annat den stora flyktingkatastrofen i världen och de utmaningar men även enormt stora möjligheter det innebär för Sverige, alla de stora reformer som genomförts sedan Socialdemokraterna tog makten 2014. Hon talade även om vikten av god arbetsmiljö.

? Det som hände tidigare i veckan på SSAB när en person miste livet är helt oacceptabelt. Därför inför vi en nollvision för dödsolyckor på arbetsmarknaden sa Ylva Johansson.

Socialdemokraterna i Norrbottens ordförande Fredrik Lundh Sammeli talade i Gällivare och lyfte i sitt tal bland annat vikten av att investera i framtiden.

? För oss socialdemokrater är satsning på kommunikationer en avgörande fråga för att hela landet ska leva. En väl utbyggd infrastruktur av vägar, järnvägar, flyg samt tele och bredband ger förutsättning för utveckling och långsiktig stabilitet av vårt län, sa Fredrik Lundh Sammeli.

? Vi ska satsa på innovationer som möter både klimathot och arbetslöshet. Det kommer att skapa exportfördelar för Sverige. Det skapar ett hållbart samhälle vi kan ge i arv till våra barn. Och vänner, det skapar jobb och framtidstro om något, sa Fredrik Lundh Sammeli avslutningsvis.

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli
Ordförande Socialdemokraterna Norrbotten
För kontakt: Camilla Friberg
076-762 23 22

Lars U Granberg
Förste ombudsman Socialdemokraterna Norrbotten
070-530 42 09

facebook Twitter Email