Skatten sänks för 1,4 miljoner pensionärer

Vid en pressträff  torsdagen den 23 mars presenterade finansminister Magdalena Andersson tillsammans med statsminister Stefan Löfven och biträdande finansminister Per Bolund ett förslag om sänkt skatt för ca 1,4 miljoner personer över 65 år med upp till 2 500 kronor per år. 

Det innebär att 70 procent av alla över 65 år får sänkt skatt och skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare därmed sluts för alla med en inkomst upp till 14 000 kronor.

? Återigen visar det sig att det verkligen gör skillnad vem som styr Sverige. Det här är ett kliv i rätt riktning för att fasa ut den orättvisa pensionärsskatt som borgarna införde, säger Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot och ordförande i socialförsäkringsutskottet.

Under alliansregeringen sänktes skatten för de som arbetar genom de så kallade jobbskatteavdragen men skatten för sjukskrivna, pensionärer och föräldralediga följde inte med. Därmed beskattas pensioner högre än förvärvsarbete, något regeringen nu stegvis justerar. Förslaget kommer att remitteras i samband vårpropositionen och förväntas träda i kraft 1 januari 2018.

? Utöver sänkningen av pensionärskatten har regeringen gjort en rad andra insatser för att förbättra pensionärernas villkor jag tänker bland annat på höjningen av bostadstillägget för pensionärer samt den avgiftsfria öppenvården för personer över 85 år, säger Fredrik Lundh Sammeli.

? Vi har under mandatperioden redan sänkt skatten för de pensionärer som har de allra lägsta inkomsterna, nu tar vi nästa kliv och sänker skatten för ytterligare 1,4 miljoner pensionärer det är klok fördelningspolitik, säger Linus Sköld, riksdagsledamot.

Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot
För kontakt: Camilla Friberg
076-762 23 22

Linus Sköld, riksdagsledamot
076-146 53 58

 

facebook Twitter Email