Satsningar för ett smartare och mer rättvist resande

-Vi investerar nu långsiktigt i bussåkande och ett miljövänligt resande  i och för Norrbotten. Det handlar både om investeringar i en tryggare arbetsmiljö för busschaufförerna och i miljövänligare bussar. Det säger ordförande i Länstrafiken i Norrbotten AB, landstingsrådet Maria Stenberg. Tillsammans med bl a kommunalrådet Yvonne Stålnacke, ledamot i styrelsen vill hon nu också på andra sätt prioritera det ?gröna? resandet i hela den region som bussbolaget trafikerar.

 -För att stimulera fler till att välja miljövänligt och välja buss genomför vi nu ett nytt rabattsystem som innebär att alla över 65 år får samma rabatt  som ungdomar mellan 20-25  – det vill säga 25 procent, säger Yvonne Stålnacke och menar att det är en fråga både om rättvisa och prioritering av gruppen pensionärer.

 Den aktuella satsningen innebär också att bussarna och biljettköpen från 1 september blir kontantfria. Samtidigt som man gör biljettköpen enklare och mer tillgängliga genom mobil- och internetladdningar direkt på korten, förbättras och tryggas på detta sätt arbetsmiljön för chaufförerna.

-Investeringarna i ett grönare och enklare bussåkande är långsiktiga satsningar  både för miljön och en hållbar utveckling men också för att långsiktigt göra kollektivåkandet till ett naturligt val, understryker Maria Stenberg och Yvonne Stålnacke.

 För mer information

Maria Stenberg
Landstingsråd (S)
Ordförande i Länstrafiken i Norrbotten AB
070 222 18 06

 Yvonne Stålnacke
Kommunalråd (S), Luleå
Ledamot styrelsen Länstrafiken i Norrbotten AB
070 641 55 56

facebook Twitter Email