Samling för tillväxt och framtidstro i (S)kogslänen

Hur kan skogslänen bidra till att Sverige når målet om Europas lägsta arbetslöshet 2020? Och får skogslänens tillväxtkraft stärkt ställning i en sverigekarta som ritas med storregioner? Det är några av de strategiska och långsiktiga frågor som kommer att diskuteras i riksdagshuset onsdag 20 januari. 

Då samlas över 70 socialdemokratiska och regionala företrädare och riksdagsledamöter från Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten, för gemensamma samtal med en rad ministrar ? bl a arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och näringsminister Mikael Damberg.

Det gemensamma mötet- Regionforum 2016 -är ett led i ett mångårigt samarbete mellan Socialdemokraterna i norra Sveriges s k skogslän (d v s de sex ovan nämnda länen). Nu samlas de ledande länspolitikerna för att vässa både de regionalpolitiska perspektiven och den socialdemokratiska politiken för tillväxt och utveckling i hela landet.

Vid sidan av de nämnda ministrarna medverkar också under dagen civilminister Ardalan Shekarabi, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och nytillträdda biträdande partisekreteraren Katarina Berggren. Från skogslänen deltar riksdagsledamöterna tillsammans med bl a ordförandena och andra regionala företrädare för samtliga s-distrikt.

-Det här ska fungera både som en gemensam plattform och politikutveckling för framtiden, säger Fredrik Lundh Sammeli, distriktsordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten och initiativtagare till det aktuella Regionforum 2016

För information och kontakt
Fredrik Lundh Sammeli
Riksdagsledamot
ordförande socialdemokraterna i Norrbotten
för kontakt:
Camilla Friberg
Socialdemokraterna i Norrbotten
076 762 23 22

Nyfiken på mer? Se: 
 Regionforum 2016

 

facebook Twitter Email