S)amling för jobb och utveckling i Norrbotten

I helgen ? lördag och söndag 5-6 april 2014 –  genomför Socialdemokraterna i Norrbotten sin årliga distriktskongress.  Omkring 250 ombud och gäster samlas på hotell Nordkalotten, Luleå  för att behandla årskongressens över 40 motioner och fastställa politik och valprogram.

På lördagen finns närmare 400 ombud och gäster samlade då helgen inleds med att sex av arbetarrörelsens organisationer i Norrbotten samlas för ett gemensamt årsmöte. Socialdemokraterna, Tro och Solidaritet, S-kvinnor, SSU, ABF, LO och Unga Örnar i Norrbotten bjuder då in till öppna seminarier för ökad kunskap och samtal om rörelsens förutsättningar, värderingar och utmaningar för framtiden. Och inte minst för att i gemensamma möten och samtal kraftsamla införårets stundande val.

Huvudtalare vid lördagens inledning är Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ekonomisk politiske talesperson. Men bland de medverkande i seminarier och panelsamtal finns också Carina Ohlsson, ordförande för s-kvinnor, Gabriel Wikström, ordförande SSU, Tobias Baudin, 2:e v ordförande LO, Ola Pettersson, LO-ekonom, Lena Abrahamsson, professor genus och teknik, LTU samt  Ulf Bjereld, internationellt ansvarig Tro och Solidaritet.

Både seminarier och kongressförhandlingar under lördag och söndag är öppna för allmänhet och media.

Lördag 5 april kl 11.30 Pressträff för intervju med Magdalena Andersson

(och ev övriga närvarande förbundsordföranden)

Välkomna!

För seminarieprogram, motioner och dagordning för kongress se bifogade filer. På webben kommer kongressmaterialet fortlöpande att kompletteras.

 Se www.socialdemokraterna.se/norrbotten

OBS!  Ändring medverkande i panelsamtal lördag kl 15.30: Magdalena Andersson i panelen (Karin Åström utgår)

För mer information
Karin Åström
Ordförande
Socialdemokraterna i  Norrbotten
070 546 66 64

Lars U Granberg
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 530 42 09

 

 

 

facebook Twitter Email