Så ska fler få idrotta – (S) presenterar nytt politiskt program

Socialdemokraterna presenterar nu ett nytt idrottspolitiskt program som heter ?Fler i rörelse? med 40 punkter med fokus på att få fler barn och unga i rörelse men också för att bekämpa doping, matchfixning och huliganism.

? Vi vill inkludera fler i idrottslivet. Oavsett vem du är, var du bor eller var du kommer ifrån ska du ha möjlighet att kunna idrotta, säger Ida Karkiainen, riksdagsledamot

Det idrottspolitiska programmet som är antaget av partistyrelsen presenterades vid ett seminarium i riksdagen onsdag den 23 november och ska utgöra riktlinjerna för partiets politik nationellt, regionalt och lokalt.

? Vi vill utveckla den svenska modellen där alla ska ha möjlighet att idrotta. Det gör vi med en ny politik i nära samarbete med Riksidrottsförbundet och hela idrottsrörelsen. Tillsammans med att regeringen nu ökar anslagen till föreningslivet, kan vi göra det möjligt, säger Gunilla C Carlsson, vice ordförande i kulturutskottet.

Punkter ur programmet:

  • Offentliga anslag ska vara på en nivå som möjliggör för barn och unga att delta inom idrottsrörelsen 
  • Att flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar att utöva idrott. Därför ska träningstider och lokaler fördelas på ett jämlikt sätt
  • Ge ungdomar möjlighet att sommarjobba som ledare inom idrotten
  • Erbjuda mer tränings- och tävlingsmöjligheter för seniorer

För mer information:

Ida Karkiainen, riksdagsledamot
072-541 52 76 

facebook Twitter Email