S ställer upp med bara en landstingslista

Vid socialdemokraternas distriktskongress vid Piteå Havsbad i helgen fastställdes  ledamöterna i nya distriktsstyrelsen.  Men de 200 ombuden från hela länet fattade också beslut om att till kommande landstingsval bara ha en länslista. Den nuvarande uppdelningen på fem listor ? Piteå älvdal, Boden Jokkmokk, Malmfälten och Östra ? ska enligt det enhälliga beslutet ersättas med en gemensam.

-Syftet är både att och tydliggöra länsuppdraget i landstingspolitiken men också att för väljarna förenkla och förtydliga den politiska organisationen. Landstingsvalet tenderar ju att bli det bortglömda valet, menar Karin Åström, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten.

Under distriktskongressens två helgdagar föddes också en helt ny s-förening. En internationell förening för solidaritet och mångfald. Vid ett konstituerande möte valdes en interrimsstyrelse med Ida Karkiainen, Haparanda som ordförande.

Övriga i styrelsen för den nya länsövergripande föreningen är: Sabah Larsson, Piteå, Christer Lindström, Piteå, Jakob Szögi, Luleå, Kerstin Olsson, Luleå. 

Distriktskongressen samlade in pengar till åter- och ombyggnaden av norska ungdomsförbundets kursgård, Utöya. Insamlingen gav 6 010 kronor.

Nya distriktsstyrelsen

För mer information
Karin Åström
Riksdagsledamot
Ordförande för
Socialdemokratern i Norrbotten
070 546 66 64

Carina Sammeli
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 342 32 19

facebook Twitter Email