S lovar satsning på äldres vård

-Vi vet att många äldre över 85 år är multisjuka och ofta behöver vård. Vi vet också att för många pensionärer tar vårdkostnaderna hela eller väldigt stor del av pensionen. I vårt politiska arbete för en likvärdig vård är det orimligt!

-Därför lovar vi socialdemokrater att alla över 85 år i Norrbotten ska ha avgiftsfritt inom den öppna vården. Det sa Kent Ögren i samband med de politiska panelsamtalen under lördagens Pensionärsting i Överkalix.

-Vi har ett tydligt politiskt mål med en behovsstyrd och tillgänglig vård på lika villkor. Det här löftet ligger helt i linje med det målet, menar Kent Ögren.

För mer information
Kent Ögren
Landstingsrådskandidat
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 528 71 92

 

 

facebook Twitter Email