(S) i Norrbotten samlas till valmöte

Lördag 8 november samlas socialdemokrater från hela länet för att fastställa förslagen till de många olika uppdragen i landstinget. De totalt 45 ombuden från länets 14 kommuner kommer under lördagen också att fokusera på det påbörjade arbetet med valanalys, partiets planerade studiesatsningar samt  behovet av aktiva medlems-värvarkampanjer.

-Trots intensiva insatser under valrörelsen och med många nya medlemmar har vi fortfarande mycket att göra för att nå våra ambitioner om en levande folkrörelse för framtiden, konstaterar bl a distriktsordförande Karin Åström.

-En annan för oss viktig framtidssatsning som vi ska lägga energi på under lördagens möte är de studier både för medlemmar och förtroendevalda. Det är nyckeln om vi vill fortsätta utvecklas och växa som politisk organisation , understryker hon.

Valkonferensen får också besök av nyvalde  landsbygdministern Sven-Erik Bucht som håller ett anförande efter lunch.

Media är välkommen att lyssna på Sven-Erik Buchts anförande och informeras via pressmeddelande när valen är genomförda.

Bilagor:

OBS P g a pågående samtal kring valsamverkan reserverar sig distriktsstyrelse  och valberedning  för ev förändringar i den slutgiltiga sammanställningen av uppdrag och poster.

För mer information
Karin Åström
Ordförande
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 546 66 64

Lars U Granberg
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 530 42 09

 

facebook Twitter Email