S i Norrbotten laddar för valseger

Ökat valdeltagande och fler s-röster i samtliga val, ?supervalåret? 2014. Det är huvudmålet i den samlade valstrategi som distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Norrbotten fastställde vid fredagens sammanträde.

Kommande år är det val till såväl EU parlament (25 maj) och allmänna val till riksdag, landsting och kommun (14 september). Inför de båda valrörelse som stundar har distriktsstyrelsen fastslagit en strategi med en rad konkreta punkter för såväl väljarökning som politiska prioriteringar och kampanjarbete i de båda valrörelserna.

 -Vi ska i de kommande valrörelserna visa att vi är ett framtidsinriktat parti som ger människor framtidstro och hopp. Det viktigaste för att nå våra mål är att våra företrädare och partiarbetare står upp för våra socialdemokratiska värderingar på ett bra sätt. Men ska vi lyckas med detta måste vi använda de resurser som vi har på ett bra och klokt sätt. Vår valstrategi är ett sätt att göra prioriteringarna tydliga i valarbetet. Det säger Karin Åström, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten och menar att det i allt är viktigt för företrädare och partiarbetare stå upp för s-värderingarna.

– I valet väljer vi vilket samhälle vi vill leva i. att prioritera resurserna på att skapa jobb, framförallt för unga. Men också på en rad andra områden behöver vi vända utvecklingen, menar hon och pekar ut Moderaterna som den främsta motståndaren på alla nivåer. 

Valstrategi 2014 Socialdemokraterna i Norrbotten

För mer information
Karin Åström
Riksdagsledamot ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten
070 546 66 64

Carina Sammeli
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 342 32 19

facebook Twitter Email