Riksdagen kräver bättre järnvägsunderhåll

Riksdagen ger regeringen i uppdrag att snarast återkomma till riksdagen med förslag på hur underhållet av järnvägsinfrastrukturen ska organiseras för att få en effektiv, samordnad och säker underhållsverksamhet. Beslutet var ett delvis bifall till en Socialdemokratisk motion.

– Alla tågresenärer har kunnat konstatera hur de brister som finns i underhållet av svenska järnvägar mer och mer får trafikmässiga konsekvenser. Tågstopp, förseningar och nedrivna kontaktledningar har oftast ett bristande underhåll som skäl. Därför känns det bra vi fått igenom vårt förslag säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S).

– Sverige har länge underinvesterat i järnvägsunderhållet, men om inte organisationen fungerar så hjälper inte heller nya resurser.
Sedan 2008 har kostnaderna för underhållet ökat från 1,2 till 1,7 miljarder. Under samma period minskade andelen persontåg som kommer i tid med 3,5 procent. Andelen punktliga godståg har minskat med tio procent. Det omvända förhållandet mellan tilldelade resurser och faktiska resultat visar att organisationen inte fungerar, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S).

– Sverige skiljer sig från de flesta länderna i vår omvärld genom att inget järnvägsunderhåll bedrivs av banhållaren. Allt underhåll genomförs genom upphandling, och är uppsplittrat på ett stort antal olika kontrakt. När strömmen går kan banhållaren inte ens byta en säkring utan att tillkalla en kontrakterad underentreprenör, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S).

– Det är tydligt att underhållet av järnvägen inte fungerar när underhållet sköts av upphandlade företag som är skiljt från Trafikverket, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S).

Hela beslutet

För mer information:
Leif Pettersson
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 – 606 98 40

 

facebook Twitter Email