Riksdagen klubbar S-förslag från Norrbotten

Riksdagen beslutade på onsdagen (14/3)att ge regeringen i uppdrag att ta fram ett program för en sammanhållen gruv- och mineralindustri. Det betyder att riksdagen säger ja till en motion från Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S) från Norrbotten.

Riksdagen beställer därmed ett mer ambitiöst arbete än vad regeringen själv ville göra. Enligt riksdagsbeslutet ska programmet bland annat lyfta frågeställningar som rör infrastruktur, handläggningstiderna för tillståndsprocesser, kommunernas roll och betydelsen av välutbildad arbetskraft. Programmet ska också utarbetas i samverkan med näringen och den akademiska världen.

– Sverige behöver ett sammanhållet framåtsyftande  och offensivt program för en aktiv politik för gruvnäringen. Det har nu riksdagen beställt av regeringen. Något som är mycket viktigt och betydelsefullt för oss i Norrbotten, säger Karin Åström, Riksdagsledmot (S) och Socialdemokraternas talesperson i mineralfrågor.

För mer information:

Karin Åström
Riksdagsledamot Socialdemokraterna i Norrbotten 
070 – 231 66 99

Sven-Erik Bucht
Riksdagsledamot Socialdemokraterna i Norrbotten
070 – 561 92 52

Länk till hela ärendet och debatten

facebook Twitter Email