Regeringens åtgärdsplan för infrastrukturen är ett hot mot tillväxten i Norrbotten

Riksdagsledamot Leif Pettersson (S) i Trafikutskottet kommenterar beslutet är mycket kritisk till regeringens förslag till åtgärdsplan för infrastrukturen fram till 2020 eftersom förslaget innebär att jobben och tillväxten i Norrbotten hotas.

– Vårt socialdemokratiska mål är att vi ska ha Europas lägsta arbetslöshet 2020. Därför är regeringens förslag till åtgärdsplan för infrastrukturen 2015-2025 är en rejälbesvikelse och hotar Norrbotten som tillväxtlän, säger Leif Pettersson (S) Riksdagsledamot i Trafikutskottet.

– Den nödvändiga satsningen på Norrbotniabanan finns inte med. Det är tydligt att Sverige behöver en ny regering för att byggandet Norrbotniabanan ska påbörjas, fortsätter Leif Pettersson (S).

– Regeringen satsar en bråkdel, ca 735 miljoner på 10 år av 522 miljarder på Norrbotten. Det är alldeles för lite pengar till det län som har den högsta tillväxten och står för en stor del av landets exportintäkter.

– Norrbotten har en tillväxt som vuxit ur den befintliga infrastrukturen. Norrbotten befinner sig i en trafikinfarkt. Det finns idag bara sju tåglägen kvar i bägge riktningarna. Stambanan är full och är nu en hämsko. Regeringen säger med sitt förslag nej till fortsatta produktionsökningar, exportökningar, jobb i Norrbotten och Sverige.

 -En ansvarsfull politik för Norrbotten, Sverige och för våra företag hade varit att påbörja byggandet av Norrbotniabanan och ta med dubbelspår av Malmbanan.

– Det är oförståeligt att inte byggandet av järnväg för att frakta malm från Kaunisvaara till Svappavaara finns med när den utredning som riksdagen beställde visar så tydligt lönsamheten i en sådan investering.

– Tvärbanan Arvidsjaur-Jörn borde öppnas igen för att sätta igång en nödvändig testbana för tåg i kallt klimat för att förebygga framtida onödiga förseningar. Tvärbanan har också stor betydelse för skogsnäringens utveckling.

– Visst är de småsatsningarna som regeringen föreslår på E10an bra, men det nödvändiga behovet är sex-gånger större än vad regeringen föreslår. Andra nödvändiga vägsatsningar som lyser med sin frånvaro är mötesseparering och trafiksäkerhetinsatser på E4an och riksväg 97, avslutar  Leif Pettersson (S)

facebook Twitter Email