Regeringen ser inte det behovet av Norrbotniabanan

Riksdagsdebatt om urspårning efter norra stambanan mellan Storsund och Koler, söder om Älvsbyn, mellan Leif Pettersson, riksdagsledamot (S) och ledamot i riksdagens trafikutskott och  infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M), pekade tydligt på behovet av Norrbotniabanan och regeringens ovilja att prioritera denna viktiga och nödvändiga satsning.

– Med all tydlighet visar urspårning efter norra stambanan mellan Storsund och Koler, söder om Älvsbyn, på behovet och nödvändigheten av att påbörja byggandet av Norrbotniabanan så fort som möjligt, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S).

– Regeringen prioriterar inte och tänker inte prioritera byggandet av Norrbotniabanan oavsett hur mycket verkligheten visar behovet och nödvändigheten av detta. Svaret som statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) lämnar på min ger ett tydligt besked att den som vill att Norrbotniabanan ska byggas måste rösta på socialdemokraterna i nästa val, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S).

– Behovet av ytterligare ett spår från övre Norrland till södra Sverige hade inte kunnat belysas på ett tydligare sätt. Vårt krav är att påbörja byggandet av Norrbotniabanan snarast, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S) och ledamot i riksdagens trafikutskott

– Det är inte bara tågen som spårat ur, utan det är regeringens politik som rejält har spårat ur. Om inget görs kommer vägtrafiken att öka och tilltron till järnvägen bli allt mindre. Behovet av järnvägstransporter från övre Norrland och norra Norge kommer att öka i framtiden. Att då ha ett så sårbart system som idag är inte försvarbart , säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S).

– Långsiktigt hotar kapacitetsbristen jobben och utvecklingen av företagen i Norrbotten. Det är dags att regeringen börjar tänka långsiktigt när det gäller transporter och jobb, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S).

Länk till debatten

facebook Twitter Email