Regeringen satsar på Norrbotten som rymdregion

Regeringen satsar Sverige ur krisen. Nu kommer det glädjande beskedet att regeringen investerar ytterligare i Esrange för att utveckla förmågan att sända upp små satelliter i omloppsbana. Det är viktigt både för jobben och för klimatet och innebär att ännu en viktig klimatinvestering landar i Norrbotten.

Beslutet om att satsa på Esrange är ett i en lång rad beslut som tagits på rymdområdet under de senaste åren utifrån den av riksdagen antagna svenska rymdstrategi som pekar ut fortsatta satsningar på Esrange som viktiga. För ett par år sen satsade regeringen och Rymdbolaget 80 miljoner kronor på att bygga en testbädd vid Esrange för att utveckla raketer som går att återanvända.

Regeringen har satsat flera hundra miljoner på den svenska rymdverksamheten i form av en förstärkt rymdbudget, tillsatt en utredning för att modernisera rymdlagen och nu kommer beslutet om ytterligare investeringar i Esrange. Att utveckla Esrange så att rymdbasen också får kapacitet att skjuta upp små satelliter i omloppsbana runt jorden gör att Kiruna kan komma att bli den första platsen i Europa där det är möjligt. Att skicka upp satelliter är inte minst viktigt för klimatarbetet. Genom satelliterna kan vi titta på hela jordytan uppifrån för att följa förändringar av klimatet i form av exempelvis skogsavverkning, isars avsmältning eller ökade havsnivåer.

Norrbotten och Kiruna har ett unikt läge i Sverige och världen. Norr om polcirkeln, glest befolkat, mörkt och kallt på vintern och ljust dygnet runt på sommaren ger unika möjligheter till tester, forskning och innovation. Den rymdindustri och forskning som möjliggörs av läget blir ett starkt komplement till basindustrin som svarar för en stor del av de norrbottniska arbetstillfällena.

Det ser vi redan idag. Rymdverksamheten har stor betydelse för Norrbotten med aktörer som Esrange, Institutet för Rymdfysik, Luleå Tekniska Universitet och forskningsanläggningen EISCAT. Utvecklingen av Esrange innebär att regionen ännu tydligare befäster sin position som rymdaktör internationellt.

Utöver de förbättrade möjligheterna det innebär för det lokala näringslivet att utvecklas ger utvecklingen av Esrange möjlighet att attrahera nya typer av företag till regionen. Det kan i förlängningen innebära ännu fler nya jobb och utveckling av regionen.

Satsningen på Esrange innebär helt enkelt en satsning på Norrbotten som rymdregion och därmed en satsning på jobb, tillväxt och utveckling i regionen.

 

Matilda Ernkrans, Rymdminister

Linus Sköld, riksdagsledamot (s) med ansvar för rymdfrågor i utbildningsutskottet

Mats Taaveniku, oppositionsledare Socialdemokraterna Kiruna

facebook Twitter Email