-Regeringen måste rätta till misstagen i utjämningssystemet!

I en riksdagsdebatt fredag 16 november utmanade  riksdagsledamot Sven-Erik Bucht statsrådet Peter Norman (M) i en debatt om bristerna i skatteutjämningssystemet. – Det är avgörande för kommuner som t ex Boden, Pajala och Haparanda att regeringen nu lägger fram det nya förslag som riksdagen beställt!, menade han bl a.  

– Det ligger ett enigt förslag som tar fasta på de stora felaktigheterna i skatteutjämningssystemet. Regeringen behöver lägga fram detta förslag. Det är inte ett tillräckligt bra svar när statsrådet Peter Norman (M) svarar att förslaget från regeringen kommer så snart som möjligt, särskilt inte när det var ett halvår sedan riksdagen uppmanade regeringen att lägga fram ett förslag, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S).

– Det är inte anständigt att oenigheten i regeringen och mellan allianspartierna innebär att många kommuner inte får ett skatteutjämningssystem som värderar barnen i kommunerna lika, särskilt inte när enigheten var fullständig i skatteutjämningskommittén och att riksdagen beslutat detta, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S).

– Ett förändrat skatteutjämningssystem skulle för Bodens kommun innebär 14,3 miljoner kr mer i statsbidrag nästa år, Kalixkommun 18,4 miljoner kronor mer och Pajala 7,7 miljoner. Dessa kronor har stor betydelse för kommunernas möjlighet att ge en likvärdig välfärd i alla delar av Sverige – en bra skola, en god omsorg och en bra kommunal service, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S).

Interpellationen  

Debatten 

Mer  information om debatterna  som berör Boden 

För mer information
Sven-Erik Bucht

Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten
070  561 92 52

facebook Twitter Email