Regeringen lanserar småföretagarpaket

Regeringen lanserar i dagarna ett småföretagarpaket som ska stimulera sysselsättningen. För att underlätta för fler enmansföretagare att ta steget att anställa sänks arbetsgivaravgiften för den första anställda.

2013 fanns omkring 800 000 enskilda näringsidkare utan anställda, varav 260 000 med aktiv näringsverksamhet. Steget att anställa någon känns stort för många enmansföretagare. Undersökningar visar att en av tre enmansföretagare kan tänka sig att anställa, men trots detta avstår de flesta.

? För att fler ska våga ta steget att anställa sin förste medarbetare vill regeringen införa ett Växa-stöd. Förslaget innebär att enskilda näringsidkare som inte har haft någon anställd under 2016 och som anställer en person från 1 april i år bara ska betala ålderspensionsavgiften till den anställde under de 12 första månaderna, säger Hannah Bergstedt (S), ledamot i riksdagens skatteutskott.

 Förändringen är särskilt inriktad på enskilda näringsidkare eftersom de i låg omfattning anställer och i genomsnitt har lägre inkomster än andra företagare. Eftersom förslaget bara gäller nya anställningar och inte befintliga bedöms det vara mer effektivt och träffsäkert än en generell nedsättning? dödviktsförlusten bedöms med andra ord vara mindre.

 ? Inom jordbruk, skogsbruk och fiske finns särskilt många enskilda näringsidkare utan anställda för vilket Växa-stödet kan bli särskilt relevant och kan komma att påverka många näringsidkare i Norrbotten positivt vilket känns extra roligt säger Hannah Bergstedt.

 ? Vidare förväntas en mycket stor del av de enskilda näringsidkare som anställer sin första medarbetare vara utrikes födda (42 procent 2013). Reformen väntas därför vara värdefull för att stärka etableringen för nyanlända på arbetsmarknaden, säger Hannah Bergstedt avslutningsvis.

För mer information: 
Hannah Bergstedt, riksdagsledamot
070-639 19 17

 

 

facebook Twitter Email