-Regeringen gör för lite åt bostadskrisen!

– Det är bra att regeringen nu uppmärksammar det tillväxthinder som en illa fungerande bostadsmarknad innebär. Det har varit uppenbart i många år och här i Norrbotten så är bostadsbristen ett akut problem som håller tillbaka jobb och företagande, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S).

– I måndags var jag i Pajala och fick information om behovet av nya bostäder. Där behövs ca 1000 lägenheter de närmaste åren och ett par hundra redan i år. I det perspektivet så blir regeringens och Johan Johanssons (M) ambitioner låga och en smula likt ”viftandet mot väderkvarnar” , säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S).

– Regeringens ambitionsnivå är väldigt låg. Målet i nyproduktionen behöver fördubblas till att det byggs 40 000 lägenheter per år , säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S).

– Den sänkta fastighetsskatten för flerbostadshus innebär inte mer än en procents hyressänkning.  Det kommer att behövas ytterligare åtgärder. Där är vi beredda att tillsammans med regeringen hitta konstruktiva lösningar vilket vi behöver om vi ska ta vara på den tillväxt som växer här i Norrbotten, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S).

– Jag tror inte att den generella sänkningen av fastighetsavgiften för flerbostadshus bidrar till att möta de behov som t ex Norrbotten och Pajala har nu av nyproduktion. Det hade varit klokare om man tydligare riktat den stimulansen mot nyproduktion, t ex av studentbostäder. Och istället skapat möjlighet till en vettig kreditgaranti för tillväxt områden som t ex Pajala och sätta in ekonomisk stimulans för byggande av småhus. Att förlänga avgiftsfriheten vid nybyggnation av småhus kan vara en bra lösning, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S).

För mer information:
Hannah Bergstedt
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 – 639 19 17

 

facebook Twitter Email