Regeringen fortsätter att schabbla i frågan om mobiltäckning i hela Sverige

Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S) och talesperson i regionalpolitiska frågor har ännu en gång lyft frågan om regeringens oförmåga och otillräcklighet när det gäller att klara mobiltäckningen i hela Sverige. Han pekar i ett debattinitiativ på att regeringens än så länge endast föreslår självklarheter som det är rimligt att tillsynsmyndigheterna ska göra utan regeringsbeslut.

– Regeringen och IT-ministern har systematiskt de senaste 3-5 åren tagit bort yttäckningskrav för mobiltelefonitäckning när telebolagens frekvenstillstånd har delats ut. Därefter har problemen med dålig mobiltäckning vuxit och blivit ett allt större problem för människor som bor och verkar i glesbygden, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S).

– Regeringens åtgärdsprogram för bättre mobiltelefonitäckning i Sveriges landsbygd missar målet fullständigt då det inte inkluderar några konkreta och specifika åtgärder och man får en känsla av att IT-ministern inte förstår eller i vart fall inte tar frågan om den dåliga mobiltelefonitäckningen i Sveriges landsbygd på allvar, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S).

– De mest uppenbara, specifika och viktigaste åtgärderna för att snabbt kunna förbättre mobiltelefonitäckning har regeringen oförklarligt valt att inte ta med i sitt åtgärdsprogram, nämligen att förlänga kraven på yttäckning för mobiltelefoni för 900 MHz så att tillstånden gäller efter år 2015 och att slå på mobiltelefonin igen på 450-nätet. Yttäckningskraven måste dessutom förtydligas så att kraven blir definierade och mätbara så att det går att kontrollera efter levnaden, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S).

– Statsrådet Anna-Karin Hatt (C) och regeringen måste därför svara på om de tänker vidta åtgärder så att yttäckningskraven för 900 MHz-tillstånden förlängs efter år 2015 samt att kraven definieras så att de kan kontrolleras och  om regeringen avser öppna 450-nätet igen för mobiltelefoni, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S).

 

Länk till debatten:

facebook Twitter Email