Regeringen föreslår sänkt elskatt för serverhallar

Regeringen presenterade den 9 juni en lagrådsremiss som, om den träder i kraft, innebär kraftigt sänkt elskatt för serverhallar. Förhoppningen är ökad konkurrenskraft och nya jobb.

 Förslaget som presenterats förväntas träda i kraft första januari 2017 och innebär kraftigt sänkta elskatter för serverhallar vilket är oerhört viktigt för att fler stora serverhallar ska etablera sig och expandera i Sverige. Nu föreslås serverhallar få samma låga elskatt som industrin, vilket skulle stärka den svenska konkurrenskraften rejält.

 ? Detta är en av de viktigaste insatserna för att främja jobb och tillväxt i en växande bransch. Nu blir Sverige än mer konkurrenskraftigt för investeringar i serverhallar, datacenter etcetera. Det här är mycket bra politik från regeringen och också ett kvitto på att samarbetet mellan politik och näringsliv i den här frågan har lönat sig, säger Niklas Nordström kommunalråd i Luleå.

? Nu följer regeringen upp den utredning som vi arbetat hårt med att få tillsatt och det här innebär en stor framgång för alla som arbetat med frågan. Det är väldigt glädjande framförallt för oss i norra Sverige då vi kan räkna med att de nya bättre förutsättningarna kommer att generera en hel del jobb i vår region, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot.

 ? Det här ger en bra signal om att vi efter remisstid kan få till stånd det efterfrågade förslaget som ska ge bättre möjligheter för digitalindustri och ger konkurrensneutralitet med våra grannländer, säger Hannah Bergstedt avslutningsvis.

För mer information:

Hannah Bergstedt, riksdagsledamot
070-639 19 17

Niklas Nordström, kommunalråd Luleå
070-341 46 42

 

facebook Twitter Email