– Rätt beslut om tågsystemet

Järnvägens nya signalsystem som prövats eller rättare sagt utvecklats på Botniabanan stoppas från att införas i hela landet 2014. Orsaken är den stora risken för liknande störningar som Botniabanan fått uppleva.
– Ett riktigt beslut. Vi kan inte ha ett signalsystem som stoppar tågen. Därför är det bra att man tar omtag med detta, säger Leif Pettersson, Riksdagsledamot (S) och som sitter i riksdagens trafikutskott.

– Jag förutsätter att införandet av ett nytt och fungerande signalsystem blir klart som det är tänkt och fullt genomfört 2020, säger Leif Pettersson, Riksdagsledamot (S).

– Det är viktigt att det bara är införandet som skjuts upp och inte stoppas. Vi behöver ett nytt fungerande signalsystem för att tågtrafiken ska bli bättre sammankopplade över hela Europa, säger Leif Pettersson, Riksdagsledamot (S) och som sitter i riksdagens trafikutskott.

För mer information:
Leif Pettersson
Riksdagsledamot Socialdemokraterna i Norrbotten 
070 – 606 98 40

facebook Twitter Email