Projektmedel kan inte säkerställa polisens arbete att motverka mäns våld mot kvinnor.

Hannah Bergstedt (S) riksdagsledamot ställer ännu en gång frågan kring vad regeringen tänker göra för att myndigheterna långsiktigt ska kunna ska få en arbeta för att våld i nära relationer ska upphöra? Förra gången svarade regeringen att de skulle ta till sig av kritiken, men Hannah Bergstedt menar att det händer för lite.

– Jag tycker att kritiken ska riktas mot regeringen som brister i analys av problemet. Regeringen tillsätter kortsiktiga resurser för att uppnå målen i jämställdhetsarbete, både våld i nära relationer och brott mot kvinnor, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S) från Norrbotten.

– Våld i nära relationer och sexualbrott är konsekvenser av strukturer som finns i samhället, detta tar tid att förändra och kräver därför långsiktighet i både resurser och kompetens uppbyggnad. Därför är inte tillfälliga projektarbeten tillräckliga för att uppnåmålen, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S) från Norrbotten.

– Bland annat polismyndigheten i Norrbotten anger att det blir problem och svårigheter att fortsätta utvecklingsarbetet när projekten upphör. Resultaten av projektet mot människohandel och prostitution visar detta. Där Norrbotten under projektperioden var ledande men efter projekttiden så försämras resultaten kraftigt, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S) från Norrbotten.

– Menar regeringen allvar är det dags att presentera en annan handlinsplan, resultatet visar att den nuvarande inte duger, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S) från Norrbotten.

facebook Twitter Email