Politik med stort hjärta på S-kongressen

En jämlik skola där alla elever får lyckas. Det har diskuterats under onsdagen på Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Vi behöver fler lärare och vi ska lita på lärarnas kompetens att utveckla undervisningen.

Socialdemokraternas nya riktlinjer om utbildning tar tydligt riktning mot att minska ojämlikheten i svensk skola, där elevers bakgrund avgör den utbildning du får. För att motverka detta behöver det styras resurser till de skolor som behöver det mest och förändra det fria skolvalet så att elever kan välja skolor, inte skolor välja elever.

Den svenska modellen utvecklas med en jämlik kunskapsskola, där vårt gemensamma arbete handlar om att hjälpa de med störst behov. En skola utan diskriminering och ekonomiska vinster.

– Målet för alla skolor måste vara starka kunniga elever, aldrig ekonomiska vinster, aldrig religiös segregering. Detta är en socialdemokratisk politik med ett stort hjärta, säger Carina Sammeli, kongressombud och ordförande barn- och utbildningsnämnden, Luleå.

– En annan viktig fråga för oss i Norrbotten är möjligheten till utbildning genom hela livet, i hela landet. Där har Norrbotten drivit på och vi är glada över att det framgår i riktlinjerna att lärcentra ska etableras och utvecklas på många platser i landet så att högskoleutbildning blir tillgängligt för fler, säger Anna-Carin Aaro ombud vid partikongressen avslutningsvis.

För mer information:

Carina Sammeli073-074 38 11

Anna-Carin Aaro070-628 42 76

facebook Twitter Email