-Personalbrist ett akut hot mot vården

Pressmeddelande Socialdemokraterna i Norrbotten
-Svårigheterna att rekrytera personal slår nu på alla nivåer i vården.  Det säger landstingsrådskandidaterna Kent Ögren och Maria Stenberg och hänvisar inte bara till en färsk personalgenomlysning vid landstinget i Norrbotten, utan lovar också flera kraftfulla åtgärder för att stärka både rekrytering och arbetsvillkor.

Undersökningen från landstingets kansli visar att antalet anställda 65+ från 2005 ökat från 23 till 111!
-För oss handlar det om att kunna hantera utmaningarna både med att behålla  kompetens och att göra nödvändig kompetensväxling så att en massa erfarenhet inte bara försvinner från verksamheten, understryker Kent Ögren och Maria Stenberg.

-Det dramatiskt växande rekryteringsbehovet av all slags personal i vården gör nu att vi för det första vill genomföra en analys av arbetsuppgifter inom de olika personalgrupperna. Det är viktigt att alla arbetar med rätt uppgifter och inte i onödan belastas med sådant som andra kan eller ska göra, säger de två landstingsrådskandidaterna.

-En annan kraftfull satsning som vi nu vill och måste göra är införandet av studielön för de sjuksköterskor och undersköterskor som vill genomgå specialistutbildningar, fastslår de.
Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson som medverkade vid torsdagens vårdseminarium i S-montern på Nolia- Ylva Johansson, instämmer i de stora utmaningarna kring dagens och framtidens rekryteringsbehov.

-Missmatchningen på arbetsmarknaden är akut och slår mot alla samhällets områden ? men naturligtvis särskilt hårt i vården och drabbar ytterst i mötet med de enskilda individerna patienterna i ett utsatt läge, menade hon bl a.
Även vårdförbundets ordförande Erica Ohlsson instämmer i oron kring utmaningarna men menar att läget idag är mer än akut.

-Det måste till kraftfulla och omedelbara insatser ? både vad gäller  anställnings- och arbetsvillkor, understryker hon.

För mer information:

Kent Ögren
Landstingsrådskandidat
070 528 71 92

Maria Stenberg
Landstingsrådskandidat
070 222 18  06

 

facebook Twitter Email