Oro för att regionledningen utnyttjar Coronapandemin för att privatisera

Nästa vecka är det regionfullmäktige och Socialdemokraterna har lämnat in en interpellation för att få svar på frågan om vad regionledningen egentligen menar när de mitt under pågående pandemi öppnar upp för att anlita privata vårdföretag för att komma ikapp med den vårdskuld som uppstått på grund av inställda operationer.

– Jag vill börja med att poängtera att vårdens medarbetare har gjort otroliga insatser för att ställa om verksamheten i denna brinnande kris och därför borde politiska diskussioner om privatiseringar eller ej få vänta men eftersom rapporter från media talar sitt tydliga språk måste dessa frågor ställas redan nu, konstaterar Johannes Sundelin, ledamot i regionfullmäktige.

– Även vi socialdemokrater ser med stor oro på den utveckling med längre köer till undersökningar, behandlingar och operationer som uppstått på grund av pandemin och där Norrbotten rapporteras som det län där det ställts in flest operationer. Vi ser dock inte att inte att privatiseringar är lösningen för att komma tillrätta med den problematiken, fortsätter Anders Öberg, regionråd i opposition

– Vi får känslan att regionledningen med Sjukvårdspartiet i spetsen kommer använda Coronapandemin som ett instrument för att öka andelen privat vård i Norrbotten. Vi hoppas verkligen att det är fel men vill därför att regionledningen redan nu svarar på frågan om på vilka områden och till vilka summor det är aktuellt att upphandla privata vårdgivare, säger Johannes Sundelin.

– Är det något de senaste månaderna har visat är det att samhället och de offentliga verksamheternas förmåga att ställa om och möta de utmaningar som knackar på dörren är enorm. Det kommer att bli utmanande att komma tillrätta med den vårdskuld som uppstått men vi är tydliga med att vården i Norrbotten även fortsättningsvis ska bedrivas i regionens regi, där finns en tydlig skiljelinje mot regionledningen och Sjukvårdspartiet, avslutar Anders Öberg.

För mer information:

Anders Öberg, Regionråd i opposition
070-609 35 63

Johannes Sundelin, ledamot regionfullmäktige
073-046 22 33

 

facebook Twitter Email