Oppositionens roll i landstingsstyrelsen stärks

Inför veckans landstingsstyrelse, då de återstående ledande posterna i och i anslutning till styrelsen ska tillsättas, föreslår Socialdemokraterna att landstingsstyrelsen ska utökas med ytterligare en presidiepost – 2:e vice ordförande som ska tillfalla oppositionen.

-Huvudsyftet med utökningen av landstingsstyrelsen med en ytterligare presidiepost, är att stärka den politiska demokratin  i landstinget. Flera landsting i Sverige har liknande organisation i syfte att ge oppositionen insyn och tidig information i ärenden.

-Vi vet att länets hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar som kommer att kräva samarbete men även förmåga att komma fram till gemensamma lösningar. Därför känns det här steget som ett viktigt steg, säger Maria Stenberg.

-Vänsterpartiet och Miljöpartiet har i det rödgröna samarbetet  och i samtalen understrukit att de vill se över den politiska organisationen för att bredda inflytande och delaktighet. Eftersom både politiken och verksamheterna – verkar i en mycket snabbt föränderlig verklighet är det bra att även den politiska organisationen ses över, konstaterar landstingsrådet Maria Stenberg om Socialdemokraternas förslag till förändring av landsstingsstyrelsen.

För mer information
Maria Stenberg
Landstingsråd
Socialdemokraterna
i  Norrbotten
070 222 18 06

facebook Twitter Email