Olycksväg får svagt stöd i riksdagen

– Vägstandarden och trafiksäkerheten på E10 är undermålig för en europaväg, menar Karin Åström, riksdagsledamot (S). Hon har därför frågar Chatarina Elmsäter-Svärd som ansvarig minister tänker ta några initiativ för bättre vägstandard och trafiksäkerhet.
– Det sker många olyckor och incidenter på vägen. Det beror på att den är mycket
trafikerad, inte minst av tung/bred trafik. Dessutom är omkörningssträckorna
för få och vägen både för smal och kurvig, säger Karin Åström, riksdagsledamot (S).

– För något år sedan, 2009, gjorde Motormännens riksförbund en bedömning att E10:an var en av de fem farligaste vägarna i landet, säger Karin Åström, riksdagsledamot (S).
 
Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd svarar svagt positivt att trafikverket för närvarande arbetar med planeringen av förbättringar för att öka trafiksäkerheten längs E10. I övrigt hänvisar Catharina Elmsäter-Svärd till generella uppdrag och och satsningar.

Läs hela frågan

– och  svaret  

 

För mer information:
Karin Åström
Riksdagsledamot Socialdemokraterna i Norrbotten
070 ? 231 66 99 

Stefan Wikén
Valkretsombudsman Socialdemokraterna i Norrbotten
070 ? 378 37 87

facebook Twitter Email