Nytt investerinsstöd gynnar Kiruna och Gällivare

Idag, den 2 februari, har regeringen fattat beslut om en ändring i förordningen om investeringsstöd som möjliggör för Kiruna och Gällivare att få ett extra investeringsstöd på som mest 447 miljoner kronor.

 Förordningsändringen, som regeringen kommit överens med Vänsterpartiet om, gäller att om en kommun står inför omfattande förändringar i sin fysiska samhällsstruktur har kommunen en möjlighet att söka ett högre investeringsstöd för byggandet av bostäder.

? Det här beslutet visar att det faktiskt gör skillnad för Norrbotten vem som styr nationellt. Den nuvarande röd-gröna regeringen förstår vikten av att staten tar ett större ansvar för frågan om stadsomvandlingarna, säger Fredrik Lundh Sammeli, ordförande för socialdemokraterna i Norrbotten.

Dagens beslut innebär att Kiruna och Gällivare nu lättare kan bygga de hyresrätter som är nödvändiga för att klara stadsomvandlingen. Det innebär också att det är möjligt att få rimliga hyror på nybyggnationerna genom att hyresrätter som byggs med investeringsstöd har ett tak för hyrorna.

? Det är oerhört glädjande att regeringen förändrar stödet så det underlättar genomförandet av de omfattande stadsomvandlingar Gällivare och Kiruna står inför. Dagens beslut kommer att göra stor skillnad då Kiruna och Gällivare tillsammans behöver bygga omkring 2 500 hyresrätter under de kommande åren, säger Fredrik Lundh Sammeli avslutningsvis.

För kontakt:
Fredrik Lundh Sammeli
Riksdagsledamot
För kontakt: Camilla Friberg
076-762 23 22

facebook Twitter Email