Nytt besked om moms för second hand

Efter torsdagens utskottsammanträden kan nu riksdagsledamot Hannah Bergstedt, ledamot i skatteutskottet presentera både ett kortsiktigt och ett långsiktigt förslag för att stödja den ideella secondhandförsäljningen och långsiktigt kunna lova momsbefrielse.

-Vårat nu aktuella förslag innebär att staten under 2015 ger stöd till den sociala hjälpverksamhet – finansierat genom överskott från second hand-försäljningen. Förslaget är att 200 miljoner kronor – vilket motsvarar överskottet från verksamheten

– Långsiktigt har vi ett lagförslag som kan börja gälla från 1 januari 2016 och som innebär att den ideella Secondhand verksamheten kan momsbefrias genom en mer detaljerad och tydligare lagskrivning, tillägger Hannah Bergstedt och understryker verksamhetens betydelse för samhället.

– De här ideella verksamheterna är för viktig ur många aspekter. Den är viktig för de mest utsatta som får stöd, den är viktig för att den ger bra sysselsättning till många människor, och den är viktig för miljön. Den både ger värdighet för människor och sparar pengar för kommuner, betonar hon.

Det är efter höstens besked från Skatteverket om slopad momsbefrielse för ett antal ideella organisationer, som de nu aktuella förslagen  på initiativ av regeringspartierna och Vänsterpartiet lyfts som förslag till beslut.

-För många butiker innebar det ett mer än kännbart bakslag. Det säger Hannah Bergstedt som inte minst efter flera besök i vintras, i butiker i bla Piteå och Luleå, fick ta direkt ta del av verksamhetens synpunkter.

-Jag har inte bara full förståelse för deras frustration ? jag delar helt deras åsikter, säger hon och är därför nöjd med att nu kunna presentera en lösning.

För mer information
Hannah Bergstedt
Riksdagsledamot
Ledamot Skatteutskottet
070 639 19 17

 

facebook Twitter Email