-Nya företag och ungas villkor måste stärkas

– Bredden i de nya unga företagen visar på fantastiska framtidsmöjligheter. Att ungas företagande i Norrbotten nu ökar handlar därför om mer än fler och nya jobb. Det visar på ett nytt framtidsinriktat Norrbotten med ett mångfasetterat och innovativt näringsliv. Det säger de båda riksdagsledamöterna Fredrik Lundh Sammeli och Leif Pettersson  efter besök och samtal hos flera unga företagare i Luleå under måndagen.

-Vi har mötts av en fantastisk vilja och drivkraft hos de unga företagare vi mött. Bara det ger inspiration och framtidshopp, konstaterar Fredrik Lundh Sammeli. Tillsammans med Leif Pettersson understryker han också vikten av att nu bredda företagsformerna och stärka förutsättningarna för nya unga företagare.

-Vi dras i Norrbotten ? som på de flesta håll i landet idag ? med en mycket stor ungdomsarbetslöshet och alltför många långtidsarbetslösa. Genom att utveckla och stärka nya företagsformer -som kooperativ- kan vi  på ett nytt sätt ta  tillvara både ungdomars och samhällets utvecklingsmöjligheter.

– En annan viktig utvecklingssatsning är att förenkla och underlätta företagsövertagande och generationsväxling i befintliga företag.

Det säger de båda riksdagsledamöterna och betonar att de ungas företagande i Norrbotten idag framför allt visar på en viktig framtidsmöjlighet.

-Det ger en föraning om en helt ny bredd i länets näringsliv ? och därmed helt nya förutsättningar för tillväxt och utveckling i Norrbotten, tillägger de.

facebook Twitter Email