Ny regering krävs för att den Bottniska korridoren och Norrbotniabanan ska förverkligas

Leif Pettersson (S) riksdagsledamot i trafikutskottet undrade i debatt vad regeringen ska göra för att förverkliga Botniska korridoren och därmed Norrbotniabanan när nu EU är villig att satsa upp till 30 procent av investeringskostnaden i projektet. Leif Pettersson (S) var inte imponerad av svaret.

– Jag vet vilken politik vi socialdemokrater avser föra om vi vinner valet. Det hade ministern inte behövt ta upp i sitt svar. Det hade varit mer intressant om ministern utvecklade varför regeringen inte vill satsa på Norrbotniabanan och Bottniskakorridoren, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot i trafikutskottet.

– Det är utan tvekan efter att ha lyssnat på och debatterat med Catharina Elmsäter Svärd (M) i den här och i tidigare debatter om Norrbotniabanan och Bottniskakorridoren att ska Norrbotniabanan byggas så krävs det en ny regering, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot i trafikutskottet.

– Varför tycker inte regeringen att projektet, med bevisad samhällsnytta, med era egna beräkningsgrunder, dessutom med stor nytta för hela landet, inte ska genomföras? Varför vill inte regeringen ge oss människor i norra Sverige samma möjligheter till arbetspendling som t e x i Stockholm? Varför vill inte regeringen att svensk export ska utvecklas och ta in inkomster till landet? Är det för att regeringen  anser att svensk industri är basically gone och att svensk industri är ett särintresse som det inte behöver tas hänsyn till?, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot i trafikutskottet.

Länk till debatten

Länk till interpellationen om Botniska korridoren

facebook Twitter Email