-Nu satsar vi på att göra en bra vård ännu bättre!

-Med stöd av regeringens satsning på cancervården vill vi i landstinget i Norrbotten gå vidare för att utveckla och kvalitetssäkra vardagsarbetet på alla vårdnivåer i länet. Det säger Maria Stenberg, landstingsråd om den satsning som nu görs för att ytterligare förbättra cancervården i länet.

I första steget handlar det om ca 5,5 miljoner kronor som nu satsas på att utveckla en modell med standardiserade vårdförlopp i cancervården i Norrbotten. Det handlar om att korta väntetiderna från misstanke om cancer till behandling och är en flerårig satsning som ska omfatta ett stort antal diagnoser. Satsningen görs utifrån vetskapen att cancervården idag inte är jämlik. Väntetiderna för olika diagnoser varierar inom och mellan landstingen.

-En sådan ojämlikhet i vården är självklart inte acceptabel, säger Maria Stenberg och menar att det nu är viktigt att stärka cancervården.

Det aktuella projektet i Norrbotten är en del av regeringens satsning med 500 miljoner kronor per år under mandatperioden och innehåller flera delar – både utvecklandet av arbetet inom regionala cancercentrum och införandet av modell med standardisera vårdförlopp.

 

facebook Twitter Email