-Nu måste landstinget visa musklerna som arbetsgivare

-Vi är stolta och glada åt att vi nu i bred partiöverskridande enighet lyckats fastställa en strategisk plan för landstinget de närmaste åren. Det är viktigt för det fortsatta långsiktiga arbetet att genom stärkt samverkan och moderniseringen av vårdstruktur skapa förutsättningar för en likvärdig och tillgänglig vår i Norrbotten också i framtiden! Det säger  landstingsråden Maria Stenberg och Anders Öberg.

-Samtidigt är det bara att konstatera att debatten till alltför stor del fokuseras på de allra närmaste detaljerna medan de stora utmaningarna och utvecklingsmöjligheterna inom vår absolut största verksamhet hälso- och sjukvården alltför lätt glöms bort. Det understryker Anders Öberg och lyfter ett av de nya utvecklingsområden som nu fastställts som prioriterat.

-Med  över 7 000 anställda är det lätt att konstatera att personalen är landstingets absolut viktigaste resurs. Vi måste nu vässa oss och påbörja ett arbete för att utveckla arbetsmiljöfrågor, kompetensutveckling, kompetensförsörjning och därmed vår  attraktivitet som Norrbottens största arbetsgivare, säger han och vill tillsammans med landstingsledningen och  i bred samverkan utarbeta en långsiktig personal- och arbetsmiljöpolicy.

-Alldeles särskilt viktig i en så kunskaps- och förändringsintensiv verksamhet som hälso- och sjukvården kräver planering och omsorg om personal och rekryteringsfrågorna, tillägger Anders Öberg.

Strategisk plan 2016-18

För mer information
Maria Stenberg
Landstingsråd (s)
070 222 18 06

Anders Öberg
Landstingsråd (s)
070 609 35 63

facebook Twitter Email