-Nu kan vi fortsätta prioritera en likvärdig vård !

-Regeringens budget ger effekter också i länets hälso- och sjukvård. Den tydliga inriktningen mot flera av de utvecklings- och förbättringssatsningar som vi påbörjat stärker det långsiktigt vår politik för en tillgänglig och likvärdig vård i Norrbotten. Det säger landstingsråden om den budget och de särskilda satsningar på hälso- och sjukvården , som regeringen nu presenterar.

För Norrbottens del handlar det totalt om 62 miljoner fördelade och riktade till särskilda områden och investeringar.

-I regeringens budget prioriteras ?precis som vi i Norrbotten redan fastslagit ? de multisjuka äldre med svag ekonomi, genom att sjukvården för äldre än 85 görs gratis. Men regeringen gör också breda satsningar på kvinnors hälsa genom avgiftsfri mammografi och förstärkning av primärvårdens arbete med kvinnors hälsa, understryker Maria Stenberg.

De båda landstingsråden pekar också på fler satsningar som faller väl in med  satsningar som planerats och/eller genomförts i Norrbotten.
-Som tillexempel fria preventivmedel för alla upp till 21 år och särskilda satsningar på psykisk hälsa, säger de.

-Det handlar vidare bl a om extra resurser till det första steget att stärka tandvården för unga genom att höja åldersgränsen till t o m 21 för fri tandvård, säger landstingsrådet Anders Öberg med särskilt ansvar för folktandvården.  Med det särskilda ansvaret också för personalpolitiken gläds han dessutom  åt den  s k proffessionsmiljarden som är riktade medel  till ett omfattande utvecklingsarbete för bättre och effektivare användning av kompetensen inom hälso-och sjukvården  bl a genom bättre stöd till vårdens professioner.

För mer information
Maria Stenberg
Landstingsråd
070 222 18 06

Anders Öberg
Landstingsråd
070 609 35 63

facebook Twitter Email