Nu blir svenska snöskoterbevis giltiga i Norge

 Den 9/11 sluts ett avtal med den norska regeringen som innebär att svenska förarbevis för snöskoter blir giltiga även i Norge.

 ? Äntligen, det här är ett viktigt steg för att skapa bättre förutsättningar för jobb och tillväxt i norra Sverige säger Leif Pettersson, riksdagsledamot med placering i trafikutskottet.

 Under flera år har det varit problem för alla med svenska förarbevis för snöskoter då Norge inte erkänt de svenska förarbevisen vilket har skapat stor irritation. Däremot har man kunnat köra snöskoter i Sverige på norska tillstånd.

 Det har förutom att svenska förare varit missgynnade i förhållande till de norska även inneburit att personer med svenskat förarbevis inte kunnat söka jobb där snöskoterkörning ingår i Norge.

 Avtalet med Norge skrivs under idag och kommer att träda ikraft om en månad.

 ? Avtalet ger förutsättningar för fortsatt utveckling av besöksnäringen likväl som det underlättar arbetet för rennäringen. Dessutom blir det enklare att söka jobb i Norge där snöskoterkörning ingår och allmänhetens möjligheter att korsa gränsen öppnas, ett på alla sätt bra besked för oss i norra Sverige, säger Leif Pettersson avslutningsvis.

För mer information:

Leif Pettersson, riksdagsledamot
070-606 98 40

 

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email