Äntligen riksdagsmajoritet för Fredrik Lundh Sammelis krav på inrättande av barnahus i varje län

Fredrik Lundh Sammeli riksdagsledamot (S) har i många år skrivit motioner, frågor för att permanent införa barnahus i varje län. Socialdemokraterna startade en försöksverksamhet redan 2005. Nu finns en majoritet i riksdagen för att regeringen ska stimulera införandet av barnahus i hela landet.

Regeringen bör också verka för att barnahusens uppdrag ska omfatta barn upp till 18 år, att barnahusens verksamhet utvecklas genom forskning och samverkan samt att verksamheten utvärderas.

– Det är så otroligt viktigt att barn och ungdomar som är brottsoffer bemöts på rätt sätt från första stund.  Därför är det här ett viktig beslut som sätter barnet som brottsoffer i centrum och tvingar vuxenvärlden och myndigheter att förnya och förbättra sitt sätt att jobba, säger Fredrik Lundh Sammeli (S), Riksdagsledamot.

– Norrbotten som län delar verkligheten med stora avstånd med andra delar av landet och det skulle därför vara intressant att se att berörda aktörer valde ledartröjan i att utveckla formerna för Barnahus här, säger Fredrik Lundh Sammeli (S), Riksdagsledamot.

facebook Twitter Email