Äntligen Region Norrbotten!

 

 -Det här kan tyckas som ett litet steg ? framför allt i perspektyivet av  det utvecklingsarbete vi har framför oss. Men det är ett stort steg för demokratin och framtiden! Det säger ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten, riksdagsledamot Fredrik Lundh Sammeli efter riksdagens omröstning och besked att från och med 1 januari 2017 blir Norrbottens läns landsting:  Region Norrbotten.

Tillsammans med landstingsrådet Maria Stenberg menar han att framför allt den nya politiska kontrollen över investerings- och utvecklingsresurser både stärker demokratin och utvecklingsmöjligheterna.

– Det här ger oss samma förutsättningar som många andra län och landsting i landet som sedan tidigare genomfört en regionbildning. Hela landet måste ges nu  likvärdiga  förutsättningar att klara utmaningarna inom både utvecklingsarbetet och välfärden,  betonar Maria Stenberg

-Nu får vi mer muskler i det gemensamma arbetet för gemensamma lösningar. Både ur ekonomisk och organisatorisk synpunkt är detta idag nödvändigt och mer effektivt, menar Maria Stenberg och konstaterar tillsammans med Fredrik Lundh Sammeli att detta borde varit verklighet för länge sedan.

-Vi borde fått bilda Region Norrbotten  när andra delar av landet gavs möjlighet att på det här viset kraftsamla kring utvecklingsfrågorna under ett regionalt folkstyre, understryker de .

För mer information
Fredrik Lundh Sammeli
Ordförande Socialdemokraterna i Norrbotten
För kontakt:
Camilla Friberg
Socialdemokraterna i Norrbotten
076 762 23 22

Maria Stenberg
Landstingsråd(s)
070 222 18 06

facebook Twitter Email