Norrbottens s-ledamöter satte glesbygdens villkor i fokus!

Under tisdagen debatterades tre av de sex frågor som Norrbottens sex socialdemokratiska riksdagsledamöter begärt som alla handlar om små kommuner i allmänhet med anknytning till Arvidsjaur och Arjeplog. Under debatten deltog Maria Stenberg (S) om Samhällsservice i små kommuner, Fredrik Lundh Sammeli (S) om Samverkan mellan kommuner och Sven-Erik Bucht (S) om Möjligheterna att bygga i strandnära lägen. Sven-Erik Bucht debatterade dessutom frågan om mobiltelefonitäckning i glesbygd, som även det har stor betydelse för glesbygden.

 - Det är helt klart att regeringen inte har någon politik för att även småglesbygdskommuner som Arjeplog och Arvidsjaur ska kunna upprätthålla en godsamhällsservice till sina medborgare. Det enda svar som statsrådet Peter Norman
kunde ge var att sänka skatterna för att möta glesbygdens utmaningar. Det samtidigt som realiteten i glesbygden är den motsatta, glesbygdskommunerna tvingas höja skatten för att överhuvud taget kunna behålla samhällsservicen på en rimlig  nivå.
-Det blir mycket tydligt att regeringen struntar i glesbygdskommunerna och bara bryr sig om storstäderna, säger Maria Stenberg, riksdagsledamot från Arjeplog.

– Jag är mycket bekymrad över att regeringen inte ser sin roll i att underlätta och stödja ex Arjeplog  och andra mindre kommuners behov av samverkan med andra kommuner. Ju mindre kommuner desto större behov av samverkan. Viljan finns men många gånger saknas resurserna om man inte omedelbart kan räkna hem en besparing. Jag hoppas regeringen tar sitt förnuft till fånga, här finns ett behov av politik och pengar för statligt håll, säger Fredrik Lundh Sammeli (S), riksdagsledamot.

– Människor känner oro när det inte längre går att ringa med mobiltelefonen. Och jag konstaterar att regeringen inte förstår allvaret i frågan om mobiltelefontäckning. Många människor, särskilt i glesbygd, kan inte längre ringa med mobiltelefoner på platser där det tidigare har fungerat. Sanningen är att stora delar av vårt land har tappat möjligheten till mobiltelefoni, säger Sven-Erik Bucht (S), riksdagsledamot.

– Många hade förhoppningar när det skedde en lagändringen om strandskyddet så att det äntligen skulle gå att göra lokalt anpassade bedömningar avseende byggande i strandnära områden. Men istället har förändringen upplevts innebära motsatsen. Där det varit vanligare med dispenser i områden med ett redan hårt exploaterings tryck, än i mer glest bebyggda kommunrna som t ex Arjeplog som har fler sjöar än innevånare. Därför är det bättre sent än aldrig att regeringen nu verkar ha kommit till insikt att det behövs en översyn, säger Sven-Erik Bucht (S), riksdagsledamot.

Frågorna i sin helhet :

 Samhällsservice i glesbygdskommuner

 Samverkan mellan kommuner

 Samhällsservice i glesbygdskommuner och Samverkan mellan kommuner (samma debatt)

  Mobiltelefonitäckning i Sverige glesbygd

 Debatten om Mobiltelefonitäckning i Sverige glesbygd

  Möjligheterna att bygga i strandnära lägen

För mer information

Maria Stenberg
Riksdagsledamot
070 ? 222 18 06

 

Fredrik Lundh Sammeli
Riksdagsledamot
070 –  675 73 00

 

Sven-Erik Bucht
Riksdagsledamot
070 ? 561 92 52


 

facebook Twitter Email