-Norrbottens insatser behövs i världen!

PRESSMEDDELANDE
Socialdemokraterna i Norrbotten
-Det vi just nu bevittnar är bortanför det fattbara! Aldrig tidigare i modern tid har så många människor varit på flykt från krig, våld och övergrepp. Det säger Fredrik Lundh Sammeli, ordförande i riksdagens Socialförsäkringsutskott, just hemkommen från Turkiet där han lett en delegation med fokus på flyktingkatastrofen.

-De insatser som regeringen föreslår i budgeten är viktiga för kommunernas och myndigheternas fortsatta arbete för ett värdigt mottagande men också ett stöd för civilsamhällets vilja till samling och humanitära insatser. Det säger Fredrik Lundh Sammeli och understryker behoven av såväl snabbare etablering i jobb och samhälle men också stöd till kommunerna för mottagande med bostäder och utbildning.

-Det är ett stort ansvar, men vi är redo och gör det med glädje, säger kommunalrådet Helena Stenberg som i dagarna tillsammans med övriga kommunledningen och tjänstemännen, fastställt en plan för att på kort tid flerdubbla mottagandet.

-?I sommar har vi sett hur flyktingströmmarna ökat och vi tycker att även Piteå måste ta ett större ansvar, säger hon om det nu påbörjade arbetet för ökat mottagande.

Fredrik Lundh Sammeli finns tillgänglig för frågor kring besöket vid flyktinglägren i Turkiet och regeringens aviserade insatser.
För kontakt: Agnes Szögi
070 520 40 66

Helena Stenberg
Kommunalråd Piteå
070 665 58 15

facebook Twitter Email