Norrbotten och Sverige behöver en politik för jobb och utbildning

Sverige och Norrbotten behöver en politik för att klara jobben.  I Norrbotten är idag 11 625 personer öppet arbetslös och i program med aktivitetsstöd, varav 3172 stycken är unga killar och tjejer. De förslag som Socialdemokraterna presenterar idag med yrkesintroduktion, obligatorisk sommarskola, minskat rekryteringsgap, sommar gymnasium på folkhögskola och sommarjobb har därför en direkt positiv betydelse inte minst för de unga och för näringslivet i Norrbotten.

Utöver detta så aviseras fyra reformförslag för Aktiv näringspolitik, 90-dagars garanti för arbetslösa ungdomar, Extra tjänster och Mindre klasser.

– Regeringens prognoser stämmer inte och måste hela tiden revideras. Regeringspolitiken har misslyckats och det drabbar främst våra arbetslösa ungdomar, men det innebär också att alla möjligheter som finns i Norrboten inte tas tillvara. Det betyder för Norr botten att utan en ny politik så kommer arbetslösheten ligga kvar på höga nivåer och öka. Samtidigt som vi har företag som söker arbetskraft men har svårt att hitta människor med rätt kompetens, säger Karin Åström, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten och riksdagsledamot (S).

– För att här och nu bekämpa ungdomsarbetslösheten så vill införa statlig stimulans till Yrkesintroduktionsjobb. Där idén är att för att ungdomar ska få komma in på arbetsmarknaden även om utbildningen inte är klar, ska kunna kombinera jobb och utbildning. Det här är mycket viktigt förslag för våra företag som behöver anställa, men där det saknas personer med rätt utbildning. Därför behöver detta genomföras på en gång, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S).

– Vi föreslår också att omgående införa en obligatorisk sommarskola. Det har stor betydelse för de ungefär 10 procent av eleverna som lämnar grundskolan i Norrbotten utan fullständiga betyg. Vi tycker det är självklart att alla killar och tjejer har rätt till att klara grundskolan. Det handlar om deras möjligheter till jobb och framtid, säger Karin Åström, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten och riksdagsledamot (S).

– Redan i sommar vill vi också ge de ca 10 procent av alla tjejer och killar på gymnasiet i Norrbotten, som av olika anledningar inte avslutat läsåretskurser, en möjlighet att under sommaren läsa in detta på folkhögskola. Det är viktigt för alla unga människor att kunna fullfölja sina gymnasiestudier eftersom det har stor betydelse för möjligheten till jobb, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S).

– När vi på vår partikongress slog fast att vi på sex år ska ha Europas lägsta arbetslöshet så betyder det att minst 6000 fler norrbottningar har jobb när vi når målet. Ett viktigt första steg är att sätta 90-dagarsgarantin i sjön, där ungdomar senast efter 90 dagar, ska ha ett jobb eller utbildning. Det har stor betydelse för de 3172 unga människor som idag arbetslösa i Norrbotten, säger Karin Åström, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten och riksdagsledamot (S).

– Vi har ett skarpt förslag att avskaffa FAS 3 och ersätta denna förvaring och förnedring med extra tjänster i välfärden. Jobb med riktig lön och med riktiga arbetsuppgifter. Jobb som ger lite guldkant till t ex de äldre, extra händer till personalen och en väg tillbaka till arbetsmarknaden för ca 1100 norrbottningar. Det motsvarar nästan lika många som jobbar hos SSAB, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S).

– I höst återkommer vi med en budget för 2014 med ytterligare förslag för jobb och utbildning. Med satsningar på jobb i växande företag, exportfrämjande insatser och förbättrade villkor för ett aktivt näringsliv. Vi kommer också att föreslå mindre klasser för att lärarna ska få mer tid för varje elev. Vår budget innebär också att vi finansierar våra förslag och vältrar inte över kostnaderna på kommunerna, tvärtom innebär våra förslag istället lättnader, säger Karin Åström, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten och riksdagsledamot (S).

För mer information:
Karin Åström

Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 – 546 66 64

Leif Pettersson
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 ? 606 98 40

facebook Twitter Email