Norrbotten flyttar fram positionerna och stärker sin (S)tällning

Socialdemokraterna i Norrbotten stärker sin ställning och flyttar fram positionerna utöver att Sven-Erik Bucht utsågs till landsbygdsminister.

Fredrik Lundh Sammeli blir ordförande i riksdagens Socialförsäkringsutskott och därmed också gruppledare för (S) i Socialförsäkringsutskottet. Han får därmed en viktig och tung roll för att förverkliga den socialdemokratiska politiken i riksdagen på socialförsäkringsområdet.

 Hannah Bergstedt fortsätter som ledamot i Skatteutskottet. Hon får därutöver en plats i riksdagsgruppens arbetsutskott. Det innebär en viktig roll i att leda och hålla samman den socialdemokratiska politiken i riksdagen tillsammans med gruppledaren Tomas Eneroth. men knyts tydligare mot gruppledningens viktiga arbete genom plats i au.

 Leif Pettersson fortsätter som ledamot i det för Norrbotten viktiga Trafikutskottet när det gäller nödvändiga satsningar på infrastruktur. Hans roll kommer att vara mycket viktig för att nu byggandet av norrbotniabanan ska komma igång.

 Emilia Töyrä tar plats som ledamot i Konstitutionsutskottet.

 Ida Karkiainen som ersätter Sven-Erik Bucht i riksdagen blir arbetande ersättare i Kulturutskottet.

 

facebook Twitter Email