Norrbotniabanan (s)ka byggas

Socialdemokraterna nyinvesterar 27 miljarder kronor utöver regeringens anslag under planperioden 2014-2025. Därtill kommer investeringar göras på ytterligare 5 miljarder kronor i vägunderhåll och 10 miljarder kronor i järnvägsunderhåll mer än vad de borgerliga partierna föreslår. I förslagen framgår tydligt att Norrbotniabanan ska börja byggas.

– Socialdemokraternas löfte kvarstår. Vi vill börja bygga en första etapp av Norrbotniabanan under nästa mandatperiod. Vi har full finansiering för detta. Norrbotniabanan är ett av de få projekt vi presenterar som kan börjar byggas nästa mandatperiod. De andra satsningarna ligger kring 2020 och lite därefter, säger Peter Roslund (S), kommunstyrelsens ordförande i Piteå.

– De borgerliga partierna har presenterat två stora infrastrukturpropositioner under den här mandatperioden där Norrbotniabanan inte är med. I regeringens skiss över framtida infrastruktur, Sverigebygget, nämns inte Norrbotniabanan heller, säger Leif Pettersson (S), Riksdagsledamot

– Norrbotten gynnas både av närtidssatsningen på Norrbotniabanan och även de tio extra miljarder utöver högerregeringens anslag  som går till järnvägsunderhåll de kommande tio åren och även satsningen på fem miljarder extra utöver regeringens anslag till vägunderhållet, säger Peter Roslund (S), kommunstyrelsens ordförande i Piteå.

– Detta är viktiga satsningar för utvecklingen i hela landet och för att uppnå vårt mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Våra förslag om Norrbotniabanan, förbättrat järnvägsunderhåll och stärkt vägunderhåll för bärighet och tjälsäkring är väl värda att kommunicera i valrörelsen. Det är en tydlig kontrast mot högerregeringen och en tydlig jobbsatsning, säger Leif Pettersson (S), Riksdagsledamot.

facebook Twitter Email